Dijabetičko stopalo

Smetnje cirkulacije, u kombinaciji sa smanjenim osjetom uslijed neuropatije, čini dijabetičare podložne razvijanju dijabetičkog stopala.
Simptomi mogu biti lakšeg oblika, poput upale kože, ali mogu biti i ozbiljniji, poput upale kostiju. Oštećenja kože teže zarastaju, pa ih je najbolje na vrijeme spriječiti tj. njegovati stopala i održavati njihovo zdravlje.

Redovna higijena i njega stopala, uredni nokti, korištenje silikonskih separatora i uložaka kada je to potrebno te antibakterijske čarape očuvat će kožu od oštećenja i upala. Dijabetičari moraju posebnu brigu voditi o obući, koja mora biti od prirodnih materijala i dovoljno široka da ne stvara smetnje cirkulaciji.

Prijedlog za pomoć:

pedisoft-107-010  pedisoft-107-020  pedisoft-107-680  pedisoft-107-070