Zaklada SimBex

Zaklada SimBex je neprofitabilna, nevladina organizacija čija je osnovna djelatnost potpora i pomoć osobama starije životne dobi s posebnim naglaskom na problem inkontinencije i dekubitusa.

Osnivanje Zaklade odobreno je 16. studenog 2001. godine rješenjem Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave.

Zaklada, osnovana sa ciljem ostvarivanja općekorisne i dobrotvorne svrhe, jedinstvena je u Europi po samom postanku.

Od osnutka do danas, Zaklada je postupno razvijala postojeće te organizirala nove oblike pomoći i potpore usmjerene osobama starije životne dobi. O starijim i nemoćnim, potrebitim osobama, Zaklada danas skrbi provođenjem slijedećih programa: seminari i edukacije, savjetodavni rad, tribine, donacije pomagala pri inkotinenciji i medicinske kozmetike, dijagnostički pregledi, info centar, akcije i manifestacije, znanstvena istraživanja i publikacije te Centar za boljitak zdravlja.

Danas, Zaklada SimBex broji cca. 4000 članova. U okviru Zaklade otvoren je Centar za boljitak života i zdravlja starijih osoba.