Kvaliteta

Pravilna briga o čovjeku podrazumijeva visoku kvalitetu proizvoda te brigu o čovjekovu okolišu.

Bilo da je riječ o posebnom razdoblju života žene koja postaje majka ili o tek rođenoj bebi, bilo da je riječ o nekome tko se sprema za nove sportske pothvate ili nekome tko je na žalost doživio nezgodu, proživio operaciju ili možda proživljava određene zdravstvene tegobe, uvijek je bitno je što odabiremo koristiti.

Proizvod bi trebao riješiti određenu tegobu ili pravilno pomoći pritom olakšavajući život korisnika. Proizvodni procesi koji se koriste kod razvoja i nastanka proizvoda uvelike govore o njegovoj kvaliteti te o planiranju održivog razvoja.

Kod održivog razvoja najvažniji čimbenik je naravno briga o okolišu. Pošto konstantno koristimo prirodne resurse, važno je da to činimo na način pri kojemu ćemo brinuti o svim elementima svog okoliša. Obnavljanje šuma, praćenje otpadnih voda, potrošnje vode, minimalizacija otpada i reciklaža sastavni su dijelovi proizvodnje kvalitetnog proizvoda.

Certifikati ekološkog pristupa u proizvodnji

Pregled nad sirovinama koje su korištene za proizvodnju te nad samim procesom proizvodnje proizvoda sastavni su dijelovi ekološke proizvodnje. Prati se utjecaj na vodu i zrak, potrošnju energije, korištenje kemikalija prilikom proizvodnje te korištenje sirovina iz obnovljivih i organskih izvora, koji su u skladu sa internacionalno priznatim standardima i uzgojeni bez upotrebe pesticida i sl. U slučaju korištenja plastike, ona mora biti proizvedena iz obnovljivih materijala.

Certifikati koji, između ostalih, potvrđuju ovu razinu kvalitete su:

EU Ecolabel, Nordic Ecolabel, FSC i Oeko-Tex

Certifikati kvalitetnog utjecaja na korisnika

Također, svaki proizvod proizveden kvalitetnim procesom zahtjeva još jednu potvrdu kvalitete, a to je njegov efekt prilikom upotrebe. Proizvod bi trebao zadovoljavati potrebe korisnika na najvišem mogućem nivou, sa odsutstvom nuspojave ili sa najmanjom mogućom nuspojavom.

Ovu razinu kvalitete, između ostalih, potvrđuju certifikati:

Asthma Allergy Nordic, Dermatologically Tested i Oeko-Tex

Svaki certifikat se obnavlja svake godine te postrožuje pravila, tako da utječe na razvoj tehnologije i povišenje standarda u brizi za okoliš i za čovjeka.

Certifikat za sustav upravljanja sukladno ISO 9001:2015

iso_9001

Certifikat za sustav upravljanja sukladno ISO 14001:2015

iso_14001

Certifikat za sustav upravljanja sukladno OHSAS 18001:2007

ohsas_18001

Naši proizvodi mogu se pohvaliti mnogobrojnim certifikatima kvalitete poput:

ecolabel nordic ecolabel fsc confidence in textiles astma allergy nordic dermatologically tested