Što je postoperativna njega?

Postoperativnu njegu primate nakon što ste prošli operativni zahvat.

Tip postoperativne njege koja Vam je potrebna ovisi o tipu operacije kroz koju ste prošli te o Vašem osobnom zdravstvenom stanju. Njegovanje rane te tretiranje boli spadaju također pod postoperativnu njegu.

Postoperativna njega započinje u trenutku završetka operacije te traje sve do Vašeg oporavka. Prije same operacije, Vaš bi Vas doktor trebao uputiti u sve pripreme za operaciju, koji je utjecaj operacije na Vaš organizam i što sve trebate činiti nakon nje. Pitajte liječnika za upute.