POLITIKA PRIVATNOSTI

Ova politika privatnosti regulira Vašu (u nastavku „Korisnik“) upotrebu SimBex aplikacije (u nastavku “Aplikacija”) za mobilne uređaje, kreiranu od strane društva SimBex d.o.o.

Svrha aplikacije je pružanje generalnih informacija i savjeta o problemu inkontinencije, informacija o pomagalima dostupnima preko društva SimBex d.o.o., omogućavanje vođenja evidencije o količini potrošenih proizvoda te evidencije odrađenih vježbi za prevenciju inkontinencije.


Prikupljanje osobnih podataka putem Aplikacije

Putem aplikacija se ne prikupljaju osobni podaci Korisnika. Unutar Aplikacije ne postoji forma za registraciju korisnika. Upitnici koji se nalaze unutar Aplikacije traže od Korisnika informacije o spolu te informacije o problemu inkontinencije s kojim se Korisnik suočava te takve informacije same za sebe ne predstavljaju osobne podatke u smislu UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (u daljnjem tekstu Opća uredba o zaštiti podataka). Dane podatke Aplikacija koristi isključivo u svrhe dobivanja rezultata upitnika te se navedeni podaci i rezulatati upitnika ne prosljeđuju društvu SimBex d.o.o niti se spremaju ili prosljeđuju dalje.

Podaci koje Korisnik unosi u dnevnik proizvoda i dnevnik vježbi koji se nalaze unutar Aplikacije se spremaju lokalno te se isti ne prosljeđuju društvu SimBex d.o.o. niti trećoj strani.

U slučaju korištenja opcije kontaktiranja društva SimBex d.o.o. putem e-maila, dane unutar Aplikacije, Korisnik daje društvu SimBex d.o.o. privolu da koristi njegove osobne podatke poput e-mail adrese, imena i prezimena u marketinške i promotivne svrhe (slanje newslettera sa popustima, novostima o Aplikaciji, novostima u radu društva SimBex d.o.o.). U odnosu na tako prikupljene osobne podatke, društvo SimBex d.o.o. postaje voditelj osobnih podatka te se primjenjuje Opća politika osobnih podataka objavljena na internetskoj stranici voditelja osobnih podataka: https://www.simbex.hr/o-simbexu/zastita-osobnih-podataka/. Dana privola za korištenje navedenih podataka se u svakom trenutku može povući.

Službenik za zaštitu osobnih podataka je Sonja Paprskar, Trnjanska cesta 59A, 10 000 Zagreb, e-mail: sonja.paprskar@simbex.hr, tel: 014555613.


Automatsko prikupljanje informacija

Dodatno, Aplikacija može automatski prikupljati određene informacije koje ne predstavljaju osobne podatke poput; tip mobilnog uređaja, jedinstveni ID mobilnog uređaja, operacijski sustav mobilnog uređaja i tip pretraživača.

U svrhu poboljšavanja rada Aplikacije, navedeni podaci mogu po potrebi biti na anonimnoj osnovi proslijeđeni društvu zaduženom za izradu i optimizaciju Aplikacije. Korisnik može dobrovoljno podijeliti svoje podatke koji se tiču problema dijagnostike i korisničke podatke sa društvom društvu zaduženom za izradu i optimizaciju Aplikacije. U tom slučaju takvi podaci se uglavnom brišu nakon 72 sata.

Automatsko prikupljanje podataka se može zaustaviti brisanjem aplikacije s uređaja.


Prikupljanje informacija o točnoj lokaciji korisnika u stvarnom vremenu

Aplikacija ne koristi prikupljanje preciznih informacija o lokaciji korisnika u stvarnom vremenu.


Proizvodi i savjeti

Slike i opisi pojedinih proizvoda preuzeti su od dobavljača stoga društvo SimBex d.o.o. ne odgovara za pogreške nastale od strane dobavljača u opisu proizvoda ili prikazivanju proizvoda.

Savjeti koje Korisnik može pronaći unutar Aplikacije su isključivo informativnog karaktera i nisu zamjena za mišljenje liječnika i medicinskog stručnog osoblja. Ovo obuhvaća sve informacije iz segmenta Aplikacije „Savjeti“, i „Vježbe“ te rezultate upitnika koje Korisnik može popuniti.


Promjene unutar Aplikacije

Društvo SimBex d.o.o. zadržava pravo povremene promjene politike privatnosti iz opravdanih razloga. Korisnici će o svim promjenama politike privatnosti biti pravovremeno obaviješteni dodavanjem nove verzije politike privatnosti unutar Aplikacije. Svim Korisnicima savjetujemo da povremeno provjere politiku privatnosti Aplikacije u svrhu praćenja dodavanja i/ili promjene određenih stavki politike.

Ukoliko se osobni podaci obrađuju temeljem jasne i izričito dane privole ispitanika, jednom dana privola u svakom se trenutku može povući bez da to utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja. Prednje podrazumijeva i pravo odjave od zaprimanja newslettera u bilo kojem trenutku.


Kontaktirajte nas

U slučaju bilo kakvih pitanja vezanih za politiku privatnosti Aplikacije, kontaktirajte nas na e-mail sonja.paprskar@simbex.hr ili broj telefona 014555613.