Što je kompresivna terapija i kako čuva zdravlje vena?

Definicija kompresivne terapije je točno određen mehanički pritisak na dio tijela čime se smanjuje promjer vena i omogućuje potpuno zatvaranje venskih zalistaka. Tako krv teče brže i bolje do srca.

Učinak kompresivne terapije se pojačava u kombinaciji sa fizičkom aktivnosti, jer se tako dodatno podiže aktivnost mišićne pumpe. Kontrakcijom okolnih mišića duboke vene se sužavaju, krv se potiskuje u gornje vene i dalje prema srcu. Duboke vene se tako prazne od dolje prema gore, a niži dijelovi se zatim pune krvi iz površinskih vena.

Kompresivna terapija omogućuje dugotrajan učinak i sprječava povratak simptoma (ako su postojali).