Inkontinencija – pripremite se za posjet liječniku

Inkontinencija, posjet, liječniku, priprema, edukacija

Potražite pomoć – ne dopustite da vam osjećaj nelagode stoji na putu Puno ljudi živi s inkontinencijom, ali većina ju podnosi u tišini. Ovakav način života je najteži – otvoreni razgovor sa zdravstvenim djelatnikom može olakšati teret inkontinencije. Procjenjuje se da 20-40% ljudi koji žive s inkontinencijom ne želi otvoreno razgovarati o tome, čak ni sa supružnikom ili liječnikom. U … Read More