Pohranjivanje matičnih stanica

Matične stanice su pluripotentne stanice koje imaju sposobnost postati bilo koji tip stanice u odraslih osoba i imaju sposobnost samoobnavljanja. Matične stanice iz pupkovine su najmlađe stanice i mogu postati bilo koji tip stanice u tijelu. Druge po redu su embrionalne stanice. Mnogo je etičkih pitanja neriješeno u istraživanju embrionalnih stanica, te se one ne koriste u liječenju. Novija istraživanja liječenja matičnim stanicama usmjerena su i na druge bolesti, kao npr. oštećenja živaca, regeneraciju miokarda ili Alzheimerovu bolest.

Najstarije matične stanice nalazimo u tijelu djece i odraslih osoba, međutim one se ne mogu pretvoriti u bilo koji tip stanice nego su već određene da postanu stanice krvi ili koštane srži.

Uglavnom se koriste u liječenju djece s bolestima krvi i za obnovu krvi nakon kemoterapije. Liječenje matičnim stanicama čini dobru alternativu transplataciji koštane srži jer ne zahtjeva podudaranje od 100% i puno je lakše naći odgovarajućeg donora i odgovarajući uzorak  što omogućava brži početak liječenja.

Pohranjivanje matičnih stanica je dostupno i u Hrvatskoj od 2007. godine.

Matične stanice uzete iz umbilikalne krvi  pohranjuju se u javne ili obiteljske banke. Matične stanice u javnim bankama pohranit će se za opću dobrobit i podaci o uzorcima ulaze u Registar dobrovoljnih darivatelja matičnih stanica koji su povezani u međunarodnu mrežu. Obitelji koje odluče na taj način pohraniti krv iz pupkovine nemaju nikakvih financijskih obaveza.

Pohranjivanje matičnih stanica u obiteljskim bankama za privatne potrebe se plaća. Cijena takvog pohranjivanja je oko 15 000 kn, a cijena prijevoza je oko 1000 kn. Matične stanice pohranjene u obiteljskim bankama dostupne su za liječenje djeteta od kojeg su uzete i članova obitelji.

Postupak pohranjivanja matičnih stanica

Odlučite li se na pohranjivanje matičnih stanica,  detalje provjerite sa svojim liječnikom. Neke klinike i bolnice nisu dio javnog sustava darivanja matičnih stanica, pa je taj  popis bitno provjeriti sa svojim liječnikom ili na linku ‘Popis rodilišta‘.

Za darivanje matičnih stanica potrebno se prijaviti između 28. i 34. tjedna trudnoće, iako postoje bolnice koje će primiti i prijavu u zadnji tren, ali to je potrebno provjeriti za odabranim rodilištem.

Na stranicama Zaklade Ana Rukavina dostupni su obrasci koje je potrebno ispuniti i predati Banci za pohranu krvi iz pupkovine. Važno je po dolasku u rodilište obavijestiti osoblje o vašoj želji da donirate ili pohranite krv iz pupkovine.

Sam postupak uzimanja uzoraka je brz i bezbolan. Nakon poroda pupčana vrpca se podvezuje. Tad se može uzeti uzorak pupkovine za pohranu. Ovisno o postupcima u određenom rodilištu, to može biti prije ili nakon izbacivanja posteljice.

Tad se u venu u pupkovini uvodi sterilna igla i pomoću gravitacije krv se iz pupkovine slijeva u vrećicu. Prikuplja se od 50-150 ml krvi iz koje se izdvajaju matične stanice koje se zatim pohranjuju.

Prikupljeni uzorak se zatim šalje u banku krvi iz pupkovine gdje se kontrolira i testira. Prođe li uzorak testiranje kojim se utvrdi da je podoban za pohranu i eventualnu transplataciju, dodjeljuje mu se identifikacijski broj i zamrzava ga se tekućim dušikom na -150°C.

Obaviješteni pristanak za darivanje krvi iz pupkovine – Ispunjava se u tri primjerka. Pozorno pročitajte i potpišite sva tri primjerka. Jedan zadržite za sebe, jedan predajte osoblju rodilišta, a treći će sa uzorkom ići u banku krvi iz pupkovine.

Zdravstveni upitnik – ispuniti ga što točnije i iskreno. Zbog točnosti podataka preporučuje se ispuniti ga što bliže terminu poroda. Ispunjava se u jednom primjerku.

Identifikacijski obrazac – U njega se upisuju osobni podaci darivateljice krvi koji su povjerljivi i koristit će se samo u slučaju da se darivateljicu treba naknadno kontaktirati.  Ispunjava se jedan primjerak.

Sva tri obrasca potrebno je ponijeti u rodilište sa ostalom zdravstvenom dokumentacijom i predati osoblju rađaonice.

Pohrana krvi iz pupkovine u obiteljskim bankama

Cijena pohrane krvi iz pupkovine u obiteljskim bankama je visoka i često se opravdava određenim dojmom ekskluzivnosti. Roditelji misle kako su time kupili svojevrsnu zdravstvenu sigurnost za budućnost.

Međutim, prilikom odluke o pohrani krvi iz pupkovine u obiteljsku banku morate uzeti u obzir neke važne čimbenike. Iskoristivost matičnih stanica iz obiteljskih banaka je vrlo mala.

Jedan pripravak krvi iz pupkovine nije dostatan za liječenje većeg djeteta ili odrasle osobe, tako da svejedno može postojati potreba za uzorkom krvi iz javne banke.

Obiteljske banke nisu obavezne slijediti stroge kriterije uzimanja uzoraka i pohrane istih, pa može doći do uništenja ili kontaminacije uzoraka, čime postaju beskorisni. Također, prestanu li stizati uplate, uzorci se uništavaju. Zbog sličnih pitanja vijeće Europe i stručne udruge ne preporučuju pohranu u privatne banke krvi iz pupkovine.

Darivanje krvi iz pupkovine vašeg djeteta u javnu banku najbolja je opcija, jer može spasiti mnogo života diljem svijeta.