Sprječavanje (prevencija) nastanka dekubitusa

Na dekubitus treba misliti na vrijeme. Većinu rana od pritiska moguće je spriječiti kroz ranu identifikaciju rizičnih osoba i pravilnim profesionalnim postupcima njege.

U slučaju da osoba spada u rizičnu skupinu, barem jednom dnevno pažljivo prekontrolirajte mjesta koja su najizloženija pritisku. Situacija se tijekom vremena može promijeniti, stoga je kožu potrebno redovito provjeravati.

Prva preventivna mjera je pogledati koju vrstu madraca ili jastuka za stolac koristi osoba koja ima rizik od nastanka dekubitusa. Svim osobama koje se nalaze u rizičnoj skupini potrebno je postaviti podlogu za rasterećenje pritiska. Primjena proizvoda za rasterećenje pritiska je od velike važnosti kod prevencije dekubitusa.

Antidekubitalni madraci i jastuci za sjedenje sastoje se od viskoelastične pjene osjetljive na temperaturu s otvorenom strukturom stanica. Pjena se prilagodi tjelesnoj temperaturi i obliku tijela. Na taj način ostvarujemo optimalno izjednačavanje pritiska. Područje tijela na kojemu ležimo i sjedimo se povećava, pri čemu se pritisak na tkivo umanjuje.

Kod prevencije se ne obraća pažnja samo na pritisak, nego i na trajanje eksternog pritiska na isto područje. Sposobnost osobe da se odupre štetnom djelovanju eksternog pritiska ovisi o mnogim drugim značajnim faktorima. Najvažniji faktor je trenje.

Dakle potrebno je osigurati mekanu podlogu kako bi se maksimalno umanjio pritisak tijela, voditi brigu da presvlaka ležaja bude dobro zategnuta, čista i suha, jer nabori i vlaga iritiraju kožu.

Podlogu je potrebno odrediti prema individualnim potrebama osobe, dakle obratiti pozornost na:

  • težinu osobe
  • pojavljivanje dekubitusa
  • kategoriju dekubitusa
  • vrijeme provedeno ležeći/sjedeći
  • pokretljivost

Vrsta kreveta također utječe na odabir podloge. Visina kreveta ne smije biti previsoka kod pacijenata koji mogu sami ustajati iz kreveta i lijegati u njega.

Podloge koje se koriste 24 sata dnevno, 365 dana u godini izložene su iznimnom trošenju i potrebno ih je redovito provjeravati te zamijeniti ako je potrebno. I madraci i jastuci su proizvodi koji se troše.

Uz pravilan odabir podloge potrebna je redovita higijena bolesnika – medicinska kozmetika, pažljivo brisanje tijela te njega kože s medicinskim balzamom. Dodatno popravite cirkulaciju s aktivnim ili pasivnim vježbama, prehranu obogatite bjelančevinama, povećavajte unos tekućine i C vitamina.

Pokret je obrana tijela protiv dekubitusa i drugih komplikacija od posljedica dugotrajnog ležanja. Osobe sa smanjenom osjetljivošću (paralizom, kontrahturama ili nesvjesticom) zbog smanjene reakcije, njezinog izostanka ili pak nemogućnosti za osjećanje boli i nelagode ne reagiraju na znakove upozorenja svoga tijela. Stoga im je potrebna redovita pomoć pri mijenjanju položaja.

Male i česte promjene položaja često su dovoljne za dobru cirkulaciju. Neovisno o odabranoj podlozi, rad s promjenama položaja mora uvijek biti u skladu sa stanjem, individualnim potrebama i željama osobe. Ležeće i sjedeće položaje potrebno je prilagoditi kako bi se pritisak između kože, koštane izbočine i baze sveo na najmanju moguću razinu. Vrijeme koje osoba provede sjedeći ili ležeći bez mijenjanja položaja ne bi smjelo prijeći dva sata, ali ga je uvijek potrebno prilagoditi svakoj osobi.

Pritisak potreban za razvoj dekubitusa ovisi o sili pritiska i trajanju pritiska na tkivo. To može varirati od osobe do osobe, a lokacija pritiska i opće zdravlje od odlučujuće su važnosti za svaku osobu.

Kada je to god moguće, služite se pomagalima za pomicanje pacijenata ili promjenu položaja; to pomaže i osoblju i korisniku za smanjenje rizika od oštećenja smicanjem ili trenjem. Korisnika nikada nemojte postaviti izravno na koštanu izbočinu ili na već pocrvenjelu kožnu površinu. Crvenilo ukazuje na to da se tijelo još nije oporavilo od prethodnog pritiska te da je koži potrebno još vremena prije nego se na nju može ponovno primijeniti pritisak. Kako bi se smanjio rizik razvoja dekubitusa, važno je smanjiti trajanje i silu pritiska kojoj je osoba izložena.

Inkontinenciju je potrebno zbrinuti, kvalitetnim jednokratnim pomagalom, jer vlaga je jedan od bitnih faktora rizika u nastanku dekubitusa, te koristiti kvalitetnu medicinsku kozmetiku i održavati redovitu higijenu kože.

Da ponovimo: