Prehrana kod dekubitusa

Osobe koje su preniske ili previsoke tjelesne mase, dehidrirane ili imaju smanjen unos hrane imaju veći rizik od nastanka dekubitusa. Stoga je pravilna prehrana kod dekubitusa od velike važnosti.

Kako bi se mogle zadovoljiti njihove potrebe za energijom i hranom, potrebno im je servirati doručak, ručak, večeru i tri međuobroka. Hranu je potrebno prilagoditi individualnim potrebama pacijenta, na primjer prilagoditi konzistenciju ili energiju hrane i omogućiti hranu bogatu proteinima. Može također biti potrebno revidirati mjere za pomoć pacijentu pri hranjenju.

Nutritivno stanje svih pacijenata i osoba kojima se vrši njega potrebno je stalno provjeravati.

Kao dodatak običnoj hrani mogu se ponuditi i hranjiva pića s visokim udjelom proteina. Takva hranjiva pića potrebno je davati između obroka kako bi se izbjeglo da imaju negativan učinak na normalnu hranu i unos tekućine. Unos hrane i vode potrebno je bilježiti kako bi se hranu moglo prilagoditi sukladno izračunatom unosu energije.