Kako nastaje dekubitus?

Iako nije u potpunosti razjašnjeno kako nastaje dekubitus, postoji nekoliko teorija o njegovom nastanku. Jedna od njih tvrdi da ozljeda počinje na površini kože te s vremenom prodire do dubljih tkiva (“odozgo prema dolje”). Druga pak tvrdi da dekubitus nastaje u dubljem tkivu te se širi prema površini kože (“odozdo prema gore”) u slučaju kada je mišićno tkivo osjetljivije od kože na smanjen ili prekinut protok krvi.

Postoji mnoštvo čimbenika koji pridonose ili mogu biti povezani s nastankom dekubitusa, iako utjecaj tih čimbenika još nije potpuno istražen.

Hoće li ili neće doći do dekubitusa određeno je kombinacijom raznih čimbenika rizika zajedno s vanjskim pritiskom. Pritisak potreban za nastanak dekubitusa ovisi djelomično o sili pritiska, kao i o duljini perioda tokom kojeg je tkivo izloženo tom pritisku. Osjetljivost na pritisak varira od osobe do osobe kao i kod različitih vrsta tkiva.

Dekubitus može nastati na bilo kojem dijelu tijela. Rizik nastanka je veći na onim dijelovima tijela koji imaju manjak masnog tkiva između kosti i kože. Zbog stalnog pritiska u direktnom dodiru sa podlogom dolazi do zatvaranja kapilara i odumiranja tkiva. Dekubitus može nastati u roku od dva sata.

Razvoj dekubitusa je kao vulkanska erupcija.