Dijelovi tijela podložni nastanku dekubitusa

Dekubitus može nastati na svim dijelovima tijela.

tocke-dekubitusTočke koje su osobito sklone nastanku dekubitusa su:

  • stražnjica
  • bedrena kost
  • ramena kost
  • kralježnica
  • lopatice
  • stražnja strana glave
  • pete
  • gležnjevi
  • koljena
  • laktevi

Drugi dijelovi tijela mogu također biti pogođeni, stoga budite osobito svjesni činjenice da i medicinska oprema može vršiti pritisak, npr.: kateteri, sadrene udlage, nazalne sonde ili ako je osoba intubirana.