Bol kod dekubitusa

Mnogi ljudi s dekubitusom osjećaju bol. Osobe s dubokim dekubitusima kategorije III i IV izjavljuju veću bol od onih s površnim dekubitusom. Bol kod dekubitusa je potrebno procijeniti odmah na početku te ju stalno provjeravati nakon toga. Potrebna je precizna dokumentacija kako bi se osiguralo da svi pacijenti s bolnim dekubitusima dobiju prikladan tretman.

Bol se procjenjuje na temelju lokacije, intenziteta, načina oslobađanja od boli i njegovih učinaka.

Uzrokuje li bol nešto određeno?
Kada bol počinje?
Kada je bol najteža?
Pomaže li išta kod boli?
Može li se bol objasniti upaljenim dekubitusom?
Osteomijelitis?

Bol može teško ograničavati svakodnevni život i rezultirati smanjenom aktivnošću.