Što je kućna njega?

Kućna njega je sva njega slabije pokretnih ili nepokretnih osoba, koja se odvija u vlastitom kućanstvu. Ona podrazumijeva svu zdravstvenu njegu u kući uključujući fizikalnu terapiju i rehabilitaciju, usluge masaže, usluge suhog pranja ili pomoć kod kupanja te njegu pri inkontinenciji i dekubitusu.

Kućna njega također može podrazumijevati samostalnu njegu osobe oslabljene pokretljivosti, uz određena pomagala za lakše samostalno funkcioniranje.