Prednosti Neocontrol sistema za magnetsku inervaciju

  • neinvazivna metoda
  • bezbolna metoda
  • uspješna metoda
  • ambulantna metoda

Napravljene su mnoge studije o djelovanju ExMI terapije. Dokazale su uspješno djelovanje na urinarnu inkontinenciju i erektilnu disfunkciju. Bolesnici su podnosili dobro  terapiju i nisu imali značajnije popratne poteškoće terapije. Najbolji rezultati su se pokazali kod tretmana urinarne inkontinencije, kronične zdjelične boli i poremećaja potencije. Pokazano je da se smanjuje broj nevoljnih bježanja mokraće, upotreba uložaka ili pelena i količina mokraće u pomagalima. Također značajno se povećava kvaliteta života.