Odabir pomagala

Naš osnovni cilj je da uvođenjem novih, inovativnih pomagala poboljšavamo kvalitetu života krajnjeg korisnika. Odabir odgovarajućeg pomagala ovisi o stupnju inkontinencije i dnevnim aktivnostima korisnika pomagala.

Važno je otvoreno razgovarati sa liječnikom i stručnim osobljem u  Savjetovalištu ili Sanitetskoj kući kako bi se odabralo prikladno pomagalo. Kod promjene zdravstvenog stanja i stupnja inkontinencije, ponovno se napravi procjena stanja i odabere novo pomagalo.