Pravilna primjena pomagala pri inkontinenciji

Veći izbor pomagala omogućuje individualnu prilagodbu. Sigurnost, mobilnost (pokretljivost), udobnost nošenja i kvaliteta življenja glavne su vodilje pri razvoju Abri-San i Abri-Form pomagala. Pravilna primjena pomagala pri inkontinenciji osigurava veću udobnost i bolju iskorištenost pomagala.

Abri-San je oznaka za  optimalan sustav zbrinjavanja putem uložaka, koji pokriva sve oblike inkontinencije (od lagane do teške). Najbolji rezultati i najveća sigurnost se postiže pravilnim fiksiranjem uloška. Stoga se Abri-San ulošci koriste u kombinaciji s Abri-Net mrežastim elastičnim gaćicama.

Abri-Form označava optimalnu paletu pelena u spoju s gaćicama koja pokriva sve oblike inkontinencije. One se mogu nabaviti u različitim veličinama i različitim moćima upijanja. Abri-Form pelene u spoju s gaćicama imaju višestruko ljepljive trake i primjenjuju se u zahtjevnim situacijama.

Detaljne upute o pravilnoj primjeni pomagala pri inkontinenciji možete pročitati na linku.